Comsit
arrow

Všeobecné obchodné podmienky

Kontaktné údaje :

COMSIT BRATISLAVA s.r.o.

Sidlo a prevádzka spoločnosti : Púchovská 12, 831 06 Bratislava.
TEL / FAX: 02/4488 4797, 02/44887042
E-mail : comsit@comsit.sk.
IČO : 35745207.
DIČ : 2020230058
IČ pre DPH : SK 2020230058
Bankové spojenie : UniCredit Bank Bratislava
Konto : 6612391003/1111
IBAN : SK111110000006612391003
BIC : UNCRSKBX

Cenník: Ceny tovaru v našom cenníku sú stanovené pri odbere zákazníkom priamo z nášho skladu. Ceny sú iba orientačné a dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od zmeny nákupných cien tovarov, bez predchádzajúceho upozornenia.

Základný obchodný rabat: Tovar je rozdelený do viacerých rabatových skupín. Rabaty sú v rozmedzí 10% - 35% podľa druhu tovaru a sú uplatňované pre tovar určený na ďalší predaj. Konkrétna výška rabatu je určovaná individuálne podľa odoberaného množstva.

Platobné podmienky:
 • 1. Prvé objednávky sa realizujú:
  • platbou v hotovosti pri odbere tovaru
  • po uhradení faktúry.
 • 2. Ďalšie objednávky sa realizujú:
  • 14 -dňovou faktúrou
  • Platbou v hotovosti alebo na dobierku – zvýšený rabat + 4%
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr, nebude vyskladnený ďalší tovar až do uhradenia pohľadávok.

Objednávacie podmienky: Tovar je možné objednať viacerými spôsobmi:
 • Prostredníctvom obchodného cestujúceho
 • písomne
 • faxom
 • elektronickou poštou
 • telefonicky (u stálych zákazníkov)

Všetky objednávky sa považujú za záväzné v momente doručenia predávajúcemu a evidujú sa až do úplného vyskladnenia. Na objednávku je potrebné uviesť:
 • obchodné meno zákazníka
 • kontaktnú osobu
 • spôsob platby (z dôvodu rabatov)
 • miesto a spôsob odberu
 • názov tovaru, prípadne číslo tovaru
 • množstvo

Dodacie termíny: Objednaný tovar sa vyskladňuje do dvoch pracovných dní. V prípade, že tovar nie je na sklade, je dodacia lehota 2 – 8 týždňov.

Vrátenie tovaru: Vrátenie alebo výmena tovaru je možná len z dôvodu reklamačného konania a za podmienok stanovených Občianskym zákonníkom. Vrátenie tovaru z iných dôvodov nie je možné.

Spôsob odberu:
 • rozvozom predávajúceho (hotovosť, faktúra)
 • osobný odber (hotovosť, faktúra), (od 8–12 hod, od 12:30-16:15hod)
 • poštou (dobierka)
 • UPS – prepravná služba (faktúra)

Cena prepravy: Pri cene nad 332,- EUR netto (fakturovaná čiastka po znížení o rabat, bez DPH) hradí prepravné náklady predávajúci.Pri cene nižšej, budú prepravné náklady účtované podľa sadzobníka prepravnej spoločnosti ! ( Hmotnosť zásielky, mýtne a palivové poplatky + balné. )

Reklamácie záruky:
 • reklamácie na chybné alebo nekompletné dodávky je potrebné uplatniť ihneď, najneskôr však do 2 pracovných dní po prevzatí tovaru.
 • na výrobky je poskytovaná záruka podľa priloženého záručného listu, u výrobkov kde sa záručný list neprikladá platí záruka podľa Občianskeho zákonníka, t.j. 24 mesiacov
 • v prípade reklamácie zaznamenajte do záručného listu dátum prijatia stroja od zákazníka a po oprave dátum jeho vydania zákazníkovi
 • podmienkou pre uznanie záruky je:
  • používanie výrobku v súlade s návodom, prípadne s určením výrobku
  • predloženie riadne vyplneného záručného listu
  • predloženie dokladu o nákupe

Dodatok: Predávajúci si vyhradzuje právo na čiastočné dodávky a technické zmeny v dodávanom tovare podľa ďalšieho vývoja sortimentu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov. Ceny v EUR sú prepočítané konverzným kurzom 30,1260


© 2008 Všetky práva vyhradené, COMSIT BRATISLAVA s.r.o.
Design by charliegraphics.com, code by visby